مهربانی
IMAGE
اهدای عضو به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید
Sunday, 18 March 2018
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.... READ_MORE
IMAGE
اهدای عضو به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
Monday, 12 March 2018
در هفتصدو سی امین  ( ۷۳۰ ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ آقای علی یغمایی پور ۵۹ ساله؛ كه از بیمارستان... READ_MORE