کمک ۶۰ میلیون ریالی خیر کاشمری مقیم استرالیا به حوزه سلامت این شهرستان

دکتر محمد جواد یزدانی رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از کمک 60 میلیون ریالی خیر کاشمری مقیم استرالیا به مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمر خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر در این خصوص گفت: این خیر کاشمری مقیم استرالیا که خواست نام او عنوان نشود، در اقدامی نیک و خداپسندانه مبلغ 60 میلیون ریال را به حساب مجمع خیرین سلامت کاشمر واريز نمود.

دکتر یزدانی گفت: این مبلغ صرف خرید یک دستگاه یو پی اس جهت دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر گردید.

وی خاطر نشان نمود: این خیر نیک اندیش در مقاطع دیگر نیز به حوزه سلامت شهرستان کاشمر مبالغی را اهدا نموده است.