لیست خدمات و آدرس مراکز جامع خدمات سلامت در مشهد


1- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت کودکان

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران نوزادي و کودکی با توجه به اولویتها و آمووزش صحیح به والدین،

تشخیص و درمان صحیح و به موقع ،پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده بر اساس

دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ارجاع به موقع به سطوح بالاترو پیگیري پسخوراند ارجاع.

2- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت نوجوانان (گروه سنی 6 - 18 سال)

در سنین 6 سالگی ، 8 سالگی ، 10 سالگی ، 12 سالگی ، 15 سالگی و 18 سالگی و با تاکید بر پیشگیري از بیماریها،و

مخاطرات شایع دوران نوجوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و والدین ،تشخیص و درمان صحیح و به موقع

بیماریها و اختلالات ایجاد شده، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی ،درمان عوارض ایجاد شده بر اساس

دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ، ارجاع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري پسخوراند ارجاع.

3- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت جوانان (گروه سنی 19 - 29 سال)

این مراقبتها با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران جوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و

والدین، تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ،پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي

احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده ، بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ،ارجا ع به موقع به سطوح بالاتر و

پیگیري پسخوراند ارجاع

4- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت میانسالان (گروه سنی 30 - 59 )

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران میانسالی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و خانواده و

جامعه ،تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی

،درمان عوارض ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ارجاع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري

پسخوراند ارجاع.

5- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت سالمندان (گروه سنی 60 سال و بالاتر)

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران سالمندي با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و خانواده

و جامعه ، تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ، پیشوگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي

احتمالی ،درمان عوار ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ،ارجا ع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري

پسخوراند ارجاع

6- مراقبتهاي ادغام یافته سلامت مادران باردار

مراقبت و مشاوره پیش از بارداري ،دوران بارداري و پس از زایمان نقش بسیار مهمی در تشخیص زودرس و درمان بموقع

وموثر عوارض بارداري و پس از زایمان دارد .در این مراقبت ها با بررسی وضعیت سلامت مادر و جنین ،تعیین سن

حاملگی و انجام معاینات بالینی و آزمایشات لازم و تشخیص زود هنگام نشانه هاي خطر و ... مسائلی مثل فشارخون بالا

،کم خونی ، دیابت ،بیماري هاي عفونی ، ناسازگاري هاي خونی بین مادر و جنین ،وزن گیري نامناسب و ...کشف می

شود که برخورد درست با هر یک از این موارد منجر به یک بارداري با حداقل عوارض می گردد .

7- مراقبت و درمان بیماریهاي واگیر اولویت دار و شایع در منطقه

آموزش افراد جامعه براي شناخت بیماري و راههاي پیشگیري از ابتلا به آن ، شناخت موارد مشکوک ،انجام اقدامات

مناسب جهت تشخیص به موقع و انجام اقدامات ضروري بر اساس دستورالعمل هاي موجود، ارجا ع موارد مورد نیاز به

ارجاع و پیگیري نتیجه ارجاع

8- پذیرش موارد ارجاعی و ارائه پس خوراند مناسب

9- ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحران و مشارکت در نظام مراقبت بلایا

10- ارزیابی امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش و اجراي برنامه هاي توانمندسازي مردم بر اساس ظرفیت هاي محلی

 

 یادداشت
IMAGE
اجتماعی شدن نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارها
سه شنبه, 10 بهمن 1396
دکتر حسین ملک افضلی استاد اپیدلوژی و آمار و مشاور معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم: تکتم... ادامه مطلب...
IMAGE
بیانیه مجمع استانی و شهرستانی سلامت
سه شنبه, 23 آبان 1396
بیانیه مجمع استانی و شهرستانی سلامت دکتر سید جواد حسینی معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی و رئیس کارگروه تخصصی... ادامه مطلب...
IMAGE
خیرین پیشتاز از ما هستند، گفت‌وگو قائم‌مقام مشارکت‌های اجتماعی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکشنبه, 26 آذر 1396
 غلامحسن خدایی ۳۷ سال سابقه خدمت در نظام سلامت را دارد و این روزها هم قائم‌مقام مشارکت‌های اجتماعی رییس... ادامه مطلب...
IMAGE
روز جهانی اتیسم و مسولیت همگانی
دوشنبه, 28 اسفند 1396
  روز دوم آوریل که در ایران با نام روز طبیعت یا همان سنت «سیزده‌بدر» نامگذاری شده است، چند سالی است که یک روز... ادامه مطلب...
IMAGE
مجامع سلامت فرصتی برای عمومی کردن گفتمان اجتماعی شدن سلامت
یکشنبه, 01 بهمن 1396
 دکتر غلامحسن خدایی در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص برگزاری مجمع های شهرستانی و استانی سلامت گفت: بر اساس مصوبه... ادامه مطلب...
مهربانی
IMAGE
نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید
پنج شنبه, 31 خرداد 1397
اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.... ادامه مطلب...
IMAGE
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید
جمعه, 18 خرداد 1397
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.... ادامه مطلب...
 اخبار مجمع سلامت استان