• برگزاری اولین مجمع سلامت استان

  • رونمایی از سند سلامت استان خراسان رضوی

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

مهربانی
IMAGE
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی م...
یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو... ادامه مطلب...
IMAGE
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید
یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی دو بیمار نیازمند به عضو شد.... ادامه مطلب...
 اخبار مجمع سلامت استان