5 گام موثر برای رسیدن به کاهش دریافت 5 گرم نمک در روز

میانگین نمک مصرفی در جامعه ما بیش از دو برابر میزان توصیه شده است که باعث افزایش فشار خون و در نتیجه افزایش خطر بروز سکته قلبی و مغزی می شود

پس با پیروی از این 5 گام مصرف نمک روزانه خود را کاهش دهید