انجمن حمایت از بیماران اوتیسم

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی

بنیاد بین المللی پیش گیری و کنترل دیابت ایران

انجمن حمایت از بیماران متابولیک مادرزادی

انجمن حامیان سلامت مثبت سینا

انجمن سلیاک خراسان رضوی

انجمن طب سنتی اسلامی خراسان رضوی

انجمن فیبروزکیستیک پویادم خراسان

انجمن حمایت از بیماران کبدی

انجمن دیابت ایران – خراسان رضوی

انجمن حمایت از بیماران هموفیلی

انجمن حمایت بانوان شریف

مرکز پیشگیری از سرطان نسترن

بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

انجمن حمایت از بیماران ام اس مشهد

انجمن حمایت از بیماران ام اس قوچان

انجمن حمایت از بیماران کلیوی خراسان

انجمن الکلی های گمنام ایران- خراسان رضوی

انجمن معتادان گمنام ( NA  )

انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

مرکز مشاوره حسین بن علی(ع)

مرکز مشاوره آستان مهر  خراسان

انجمن حمایت از بیماران جذام

جمعیت امام علی(ع)

انجمن توسعه سلامت مهر پارس

بنیاد کودکان مشهد