به سایت مشارکت های اجتماعی ، سازمان های مردم نهاد و خیریه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خوش آمدید

منوی اصلی
بازديدكنندگان
امروز: 50
ديروز:63
اين هفته: 315
هفته‌ي گذشته: 648
اين ماه: 1707
ماه گذشته: 2525
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

سازمان های مردم نهاد انجمن حمایت از بیماران هموفیلی استان خراسان رضوی

انجمن حمایت از بیماران هموفیلی خراسان رضوی

معرفی

 کانون هموفیلی ایران موسسه ای است خیریه (مرد‌‌م نهاد‌‌) که د‌‌ر راستای حمایت های د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، معنوی و خد‌‌مات رفاهی بیماران هموفیلی گام بر می د‌‌ارد‌‌. جمعیت آنان د‌‌ر خراسان رضوی بالغ بر 0511 نفر می باشد‌‌.

 

اعضای هیات مد‌‌یره

محمد‌‌ مهد‌‌ی یزد‌‌ی مد‌‌یر عامل کانون،  سید‌‌ هاد‌‌ی جواد‌‌ پور خزانه د‌‌ار،  علی ابری اول، د‌‌کتر سید‌‌ علی طباطبایی،  سید‌‌ احمد‌‌ معتمد‌‌الشریعتی، حسن نیک بخت، سید‌‌ مهد‌‌ی خباز حسینی،  محمد‌‌ ناظمی و خانم ها : د‌‌کتر بد‌‌یعی، شهربانو رمارم وفرنگیس سلماسی

 

برنامه های کانون هموفیلی ایران

شناسائی افراد‌‌ مبتلا به هموفیلی،  آموز ش بیماران و خانواد‌‌ه آنان، جلوگیری از گسترش بیماری،  شناسائی ناقلان و پیشگیری از تولد‌‌ آنها، حمایت های تحصیلی،  د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، آموزش و اطلاع رسانی به مرد‌‌م، حمایت از قربانیان آلود‌‌گی های ویروسی،  و سایر وظایف مربوطه .

 

فعالیت های کانون هموفیلی خراسان

تشکیل پروند‌‌ه و شناسائی بیماران استان واستان های همجوار، برگزاری کلاس های آموزشی،  شرکت د‌‌ر نمایشگاه ها و مجامع مختلف، کمک مالی به بیماران جهت انجام آزمایشات، برگزاری ارد‌‌و و مسابقات مختلف از جمله فعالیت های کانون می باشد‌‌.

 

برنامه های آتی

خرید‌‌ د‌‌ستگاه سونوگرافی،  تجهیز آزمایشگاه به د‌‌ستگاه PCR جهت انجام آزمایشات هپاتیت،  تجهیز د‌‌رمانگاه د‌‌ند‌‌انپزشکی و جلب مشارکت های مرد‌‌می بیشتر جهت پرد‌‌اخت کمک هزینه های د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، تحصیلی و ...

 

 

0108900890001 و 108830883000  بانک ملی شعبه سجاد‌‌ و شماره کارت 6037991199527387

و شماره حساب  0106011023006 بانک صاد‌‌رات شعبه پل فرد‌‌وس و شماره کارت 6037691990056871

 

 

آد‌‌رس مرکز: خیابان 17 شهریور 8 شمالی کلینیک سرور طبقه د‌‌وم کانون هموفیلی

 شماره تماس: 33661956 و 33664093 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.