• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

این بنیاد به عنوان اولین مرکز جامع ژنتیک شرق کشور با هدف تاثیر گذاری در کاهش آمار مبتلایان به بیماری های مادرزادی، به همت خیرین از ابتدای سال 1389 فعالیت خود را در بخش های زیرآغاز کرده است. بخش مشاوره ژنتیک)این بخش از ابتدای راه اندازی بنیاد فعال بوده و با حضور متخصصین بالینی و ژنتیک در حال خدمت رسانی است(بخش آزمایشگاه)شامل آزمایشگاه های سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی و تشخیص طبی بوده که با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در حال حاضر مشغول به فعالیت است.(بخش سونوگرافی)در این بخش تشخیص ناهنجاری جنین و بررسی تخصصی مادران باردار پرخطر انجام می پذیرد، این بخش در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.(امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی: الف(آموزشی) فعالیت های این بخش شامل برگزاری همایش های علمی، دوره های آموزشی تخصصی برای متخصصین و کارشناسان رشته های مرتبط و برگزاری کلاس های آموزش خانواده است.( ب( فرهنگی) تولید محصولات فرهنگی متناسب با رویکرد مشاوره ژنتیک و اهمیت پیشگیری از بیماری های مادرزادی. اطاع رسانی گسترده از طریق برنامه های گفتگو محور در رسانه ی ملی و استانی به منظور بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه( ارسال بسته های فرهنگی به مراکز بهداشت، مدارس استثنایی، دفاتر ازدواج و پزشکان متخصص زنان. همکاری گسترده با روزنامه های کثیر الانتشار به صورت مستمر در طول سال.
ج( پژوهشی) تدوين مقاله اي در خصوص بررسي 1685 مورد سندرم داون در آزمايش های غربالگري و ارایه در کنگره ارتقاي کيفيت علوم آزمايشگاهي به صورت پوستر. مقاله با عنوان «شناسايي مورد خاص سندرم پاتو با کاريوتايپ نادر » در دست تدوین و نگارش. مقاله با عنوان «گزارش case report خاص تترازومي کروموزوم »21 در دست تدوین و نگارش. پایش و رصد فراوانی بیماری های ژنتیکی و ارایه گزارش های آماری به صورت گسترده در طول سال(.
مدیر عامل :
سید علی تقویان نوغان
هیأت مدیره:
سید علی تقویان نوغان، محمد مهدی رییس ستاری، محمد حسن زاده نظر آبادی، محسن محدث، مجتبی ناظر مقدم
هیأت امنا:
سید علی تقویان نوغان، محمد مهدی رییس ستاری، محمد حسن زاده نظر آبادی، محسن محدث، مجتبی ناظر مقدم، سعید امیری، زهرا الستی، فرهنگ
حداد، ابوالفضل مودی، محمود رییس ستاری، عبدالعلی رجب زاده خیبری، محمد کاظم نجار، رضا رئوفیان
آدرس : خیابان حر عاملی نبش کریمی 30 شماره تماس: 05137231700