• همایش آموزشی، توجیهی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت

  • رونمایی از سند سلامت استان خراسان رضوی

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

 

  تفاهم نامه با اداره آموزش و پروش استان خراسان رضوی   تفاهم نامه با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی     تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه علوم پزشکی و بنياد خيريه دکتر واحد