تفاهم نامه با اداره آموزش و پروش استان خراسان رضوی   تفاهم نامه با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی     تفاهم نامه همکاری ميان دانشگاه علوم پزشکی و بنياد خيريه دکتر واحد